080.405.1321

บริการ

เราให้ความสำคัญกับการพิสูจน์อักษรและแก้ไขต้นฉบับเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการส่งลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ


การพิสูจน์อักษรเกี่ยวข้องกับการอ่านต้นฉบับและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง โดยปกติแล้วกระบวนการนี้จะดำเนินการโดยใช้ระบบ comment หรือระบบการใส่ความคิดเห็นของไมโครซอฟต์เวิร์ด (MS Word) เมื่อเราทำการแก้ไขเราจะหาข้อบกพร่องและแก้ไขมันอย่างระมัดระวัง เราให้ความพิถีพิถันเป็นอย่างมากในกระบวนการนี้เพราะการแก้ไขสามารถก่อให้เกิดปัญหาได้จากสิ่งเหล่านี้

เราจะแก้ไขอย่างถาวรสำหรับสิ่งที่เรามั่นใจว่าผิด เราจะแก้ไขเป็นการชั่วคราวสำหรับสิ่งที่เราสงสัยว่ามันอาจจะผิดโดยใช้ระบบ Track Changes ของไมโครซอฟต์เวิร์ด การแก้ในลักษณะนี้จะเปลี่ยนเป็นถาวรหลังจากมีการปรึกษาพูดคุยกับลูกค้า เป้าหมายหลักในกระบวนการนี้คือการทำให้ถูกต้องแม่นยำทั้งในแง่ภาษาอังกฤษและเนื้อหาเชิงเทคนิค

การพูดคุยระหว่างผู้แก้ไขและลูกค้าจะดำเนินไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งลูกค้าตกลงว่าความหมายเชิงเทคนิคนั้นถูกต้องและผู้แก้ไขตกลงว่าภาษาอังกฤษนั้นถูกต้อง

ส่วนที่สองของการให้บริการคือการพิสูจน์อักษรและแก้ไขวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์สำหรับนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกชาวไทย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เราสามารถช่วยตรวจสอบให้เป็นไปตามคำแนะนำสำหรับผู้เขียนสำหรับวารสารวิชาการ (Journal’s Guide to Authors) บทความที่เขียนโดยไม่ถือตาม Journal’s Guide to Authors มักจะถูกปฏิเสธในการตีพิมพ์

เราสามารถแปลงานวิจัยทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์การอาหารจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ถ้าคุณสนใจในบริการนี้คุณสามารถติดต่อเราได้

jordan 5 cement tongue jordan retro 7 jordan 13 jordan 4 jordan 11 playoffs jordan 11 playoffs jordan 12 jordan 6 jordan 11 playoffs jordan 11 playoffs jordan 5 cement tongue low bred 13s low bred 11s jordan 11 low bred jordan 11 playoffs jordan 13 low bred jordan 13 low bred jordan retro 4 jordan 11 low bred jordan 13