080.405.1321

ราคา

เราไม่เสนอราคาตามจำนวนคำจากต้นฉบับ เมื่อเราเสนอราคา ผู้แก้ไขจะอ่านบางส่วนของต้นฉบับและประเมินเวลาที่ใช้ในการดำเนินการเป็นหน่วยชั่วโมง การเสนอราคาจะอยู่บนพื้นฐานของปริมาณของงานที่จำเป็นต้องเกิดขึ้น สำหรับลูกค้าที่ต้องการความช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยการเสนอราคาในลักษณะนี้เป็นสิ่งที่ดีและเหมาะสมกับงบประมาณ

กำหนดวันส่งมอบงานที่แน่นอนจะถูกรวมอยู่ในการเสนอราคาแต่ละครั้งของเรา โดยปกติแล้วจะใช้เวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์สำหรับวารสารวิชาการ และไม่เกิน 2 สัปดาห์สำหรับวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์

งานที่มีกำหนดระยะเวลาระยะสั้นสามารถทำได้ในราคาที่สูงขึ้น

คุณสามารถส่งต้นฉบับของคุณมาเพื่อให้เราเสนอราคาโดยไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ ทั้งสิ้น

hare 7s low bred 11s jordan retro 7 playoffs 11s adidas Yeezy 750 Boost jordan 11 playoffs jordan 13 jordan retro 8 jordan 7 hare jordan 13 low bred jordan 7 jordan 7 jordan 11 playoffs jordan 13 jordan 11 low bred playoffs 11s jordan 13 jordan retro 7 jordan 11 playoffs jordan retro 7